Informace a návody

Zásady pro stížnosti

Zásady pro stížnosti

1. Úvod: Tento dokument stanovuje naše zásady pro stížnosti. Pokud jste uživatelem GayPlanet, tvoří tyto Zásady stížností součást vaší smlouvy s námi.

2. Kdo jsme a jak nás kontaktovat: GayPlanet provozuje Renáta Hálová, se sídlem provozovny: Slovenská 2942/33, Karviná 733 01, IČ: 73958565, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku, email: admin@gayplanet.cz

3. Výklad: V těchto Zásadách pro stížnosti mají definované pojmy stejný význam, jaký mají v Podmínkách použití pro všechny uživatele. Kromě toho termín „pracovní dny“ znamená jakýkoli den, který není sobotou, nedělí nebo státním svátkem v České republice.

4. Kdo může používat tento Reklamační řád? Bez ohledu na to, zda jste nebo nejste uživatelem GayPlanet, můžete použít tyto Zásady stížností, abyste nás upozornili na jakoukoli stížnost, kterou máte v souvislosti s GayPlanet.

5. Jak podat stížnost: Pokud máte stížnost na GayPlanet (včetně jakékoli stížnosti na Obsah objevující se na GayPlanet nebo na chování uživatele), zašlete prosím svou stížnost na admin@gayplanet.cz včetně vašeho jména, adresy, kontaktních údajů, popis vaší stížnosti, a pokud se vaše stížnost týká obsahu, zašlete nám i URL adresu obsahu.

6. Jak budeme řešit stížnosti na nezákonný nebo nesouhlasný obsah: Po obdržení vaší stížnosti na nezákonný nebo nesouhlasný obsah podle části 5 výše:

a) podnikneme takové kroky, které považujeme za vhodné k prošetření vaší stížnosti ve lhůtě, která je přiměřená povaze vaší stížnosti;

b) pokud od vás budeme vyžadovat další informace nebo dokumenty, budeme vás kontaktovat, abychom vás informovali;

c) Vaši stížnost v dobré víře prošetříme do sedmi (7) pracovních dnů;

d) pokud jsme přesvědčeni, že obsah je nezákonný nebo nesouhlasný, okamžitě takový obsah odstraníme a o našem rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem;

e) pokud budeme přesvědčeni, že obsah není nezákonný nebo nesouhlasný, oznámíme vám naše rozhodnutí e-mailem.

7. Jak budeme řešit stížnosti související s porušováním autorských práv: Stížnosti související s porušováním autorských práv musí být podány v souladu s našimi následujícími zásadami:

Oznámení o nárokovaném porušení

Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno a zveřejněno na GayPlanet způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte nám, prosím, následující informace:

a) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv nebo jiných zájmů duševního vlastnictví;


b) popis díla chráněného autorským právem nebo jiného duševního vlastnictví, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;


c) popis, kde se na Stránce nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva (pokud možno včetně konkrétních adres URL spojených s materiálem);


d) vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

 

e) vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a,


f) vaše prohlášení, učiněné pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví nebo oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.


Své Oznámení o nárokovaném porušení ("Oznámení") můžete zaslat na adresu: admin@gayplanet.cz

 

8. Jak budeme řešit další stížnosti: Po obdržení dalších stížností (včetně stížností souvisejících s jiným porušením našich zásad) podle oddílu 5 výše:

a) podnikneme takové kroky, které považujeme za vhodné k prošetření vaší stížnosti ve lhůtě, která je přiměřená povaze vaší stížnosti;

b) pokud od vás budeme vyžadovat další informace nebo dokumenty, budeme vás kontaktovat, abychom vás informovali;

c) v dobré víře přijmeme taková opatření, která považujeme za vhodná k řešení problému, který vyvolala vaše stížnost. Pokud máte stížnost na Obsah, který se objevuje na GayPlanet, a nejste spokojeni s tím, že obsah porušuje naše Podmínky použítí a Pravidla chování, budeme rychle jednat, abychom takový obsah odstranili;

d) nejsme povinni vás informovat o výsledku vaší stížnosti.

9. Neoprávněné nebo zneužívající stížnosti: Pokud jste uživatelem GayPlanet, zaručujete se (což znamená, že dáváte právně vymahatelný slib), že nepodáte žádnou stížnost podle těchto Zásad stížností, která by byla zcela neoprávněná, urážlivá nebo učiněná ve zlé víře. Pokud zjistíme, že jste porušili tuto záruku, můžeme pozastavit nebo ukončit váš uživatelský účet.

 

Poslední aktualizace: 15.6.2022