Informace a návody

Podmínky použití

Podmínky použití

 

Shrnutí

Tyto podmínky byste si měli přečíst v plném rozsahu, protože platí pokaždé, když navštívíte GayPlanet.cz. Pro případ, že byste si někdy potřebovali připomenout hlavní body, zde je rychlé shrnutí:

 

1. Pokud je vám méně než 15 let, pak bohužel GayPlanet používat nemůžete.

2. Nejsme zodpovědní za nic, co zveřejníte, ale pokud uvidíme, nebo nás někdo upozorní, že jste zveřejnili něco, co považujeme za nevhodné, pak můžeme podle našeho uvážení příspěvek nebo váš účet odstranit.

3. Pokud zveřejníte jakýkoli obsah, který ve skutečnosti patří někomu jinému, a on se naštve (nebo dokonce zavolá své právníky), budete muset za tento čin převzít plnou zodpovědnost.

4. Přečtěte si, prosím naše Pravidla chování, kde najdete další informace o tom, co dělat, co nedělat a jak zůstat v bezpečí.

5. Pokud vás znepokojuje, jak GayPlanet využívá vaše data, přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí. Používáním GayPlanet souhlasíte s tím, že můžeme tyto údaje používat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Naše webové stránky a aplikace také používají soubory cookie nebo podobné technologie. Svůj prohlížeč a mobilní nastavení můžete nastavit tak, aby blokovaly soubory cookie, ale pokud tak učiníte, možná nebudete mít přístup k funkcím, které GayPlanet nabízí.

 

Úplný právní kousek

GayPlanet je webová stránka a aplikace pro poznávání nových lidí, místo pro diskuse, sdílení fotografií, videí, zpráv a dalších informací. Má být zábavným místem a je pro nás a také pro vás důležité, aby GayPlanet zůstalo bezpečné a přátelské prostředí, takže souhlasíte s tím, že budete GayPlanet používat pouze způsobem, který odpovídá jeho účelu a který je v souladu s těmito podmínkami (dále jen „podmínky“). Když zmiňujeme GayPlanet, máme na mysli www.Gayplanet.cz spolu s přidruženými webovými stránkami a aplikacemi.

Podmínky představují závaznou právní dohodu mezi vámi jako uživatelem („vy“) a správcem GayPlanet („my“) Renáta Hálová, se sídlem provozovny: Slovenská 2942/33, Karviná 733 01, IČ: 73958565, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku, email: admin@gayplanet.cz (dále jen „správce“), kterému jako uživatel udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním Vašich OÚ dle uvedených podmínek. Podmínky platí vždy, když navštívíte GayPlanet, bez ohledu na to, zda jste se u nás rozhodli zaregistrovat či nikoli, proto si je prosím pečlivě přečtěte. Přístupem, používáním, registrací nebo přijímáním služeb nabízených na GayPlanet, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami.

POKUD NEPŘIJÍMÁTE A NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI, NEMUSÍTE K APLIKACI ČI STRÁNCE PŘISTUPOVAT ANI JI POUŽÍVAT.

 

1. Používání aplikace, webu a pravidla související s obsahem

Kdo může GayPlanet používat?

GayPlanet je místem pro setkávání. GayPlanet, včetně jakýchkoli jeho funkcí, můžete používat, nebo se stát registrovaným členem, pouze pokud je vám 15 let nebo více.

Zaručujete, že máte právo a oprávnění vstoupit do Podmínek a být jimi vázáni a že používáním GayPlanet neporušíte žádný zákon nebo nařízení země, ve které máte bydliště. Jste výhradně odpovědní za dodržování všech příslušných místních zákonů a předpisů.

Dále zaručujete, že jste nebyli odsouzeni, ani se na vás nevztahuje žádný soudní příkaz týkající se napadení, násilí, sexuálního zneužívání nebo obtěžování.

 

Jaký druh obsahu mohu zveřejňovat nebo nahrávat na GayPlanet?

Na GayPlanet můžete zveřejňovat nebo nahrávat spoustu věcí, včetně fotografií, e-mailů, zpráv a dalšího obsahu („Obsah“).

Existují však určitá pravidla ohledně toho, co je přijatelné, takže když používáte GayPlanet, nesmíte zveřejňovat, odesílat ani nahrávat žádný obsah, který:

1. obsahuje nadávky nebo výrazy, které by mohly být považovány za urážlivé nebo které by mohly obtěžovat, rozčilovat, uvádět do rozpaků, znepokojovat nebo obtěžovat jakoukoli jinou osobu;

2. může urážet lidskou důstojnost;

3. je hrubý, urážlivý, ohrožující nebo který propaguje, zobrazuje nebo podporuje násilí, sebepoškozování, sebevraždu, rasismus, sexismus, nenávist nebo fanatismus;

4. podporuje jakoukoli nezákonnou činnost, terorismus, podněcování rasové nenávisti nebo jejíž předložení samo o sobě představuje spáchání trestného činu;

5. je pomlouvačný;

6. týká se komerčních aktivit (prodejů, soutěží a reklamy, odkazů na jiné webové stránky nebo prémiových telefonních čísel);

7. zahrnuje odesílání „nevyžádané“ pošty nebo „spamu“;

8. vydává se za osobu, společnost nebo značku se záměrem oklamat nebo zmást ostatní;

9. obsahuje jakýkoli spyware, adware, viry, poškozené soubory, červí programy, jiný škodlivý kód určený k přerušení, poškození, omezení funkčnosti nebo narušení jakéhokoli softwaru, hardwaru, telekomunikací, sítí, serverů nebo jiného zařízení. Trojského koně nebo jakéhokoli jiného materiálu navrženého poškozovat, zasahovat, nesprávně zachycovat nebo vyvlastňovat jakákoli data nebo osobní údaje, ať už z GayPlanet nebo jinak;

10. jehož zveřejnění porušuje jakákoli práva třetí strany (práv duševního vlastnictví a práv na soukromí);

11. zobrazuje jinou osobu, a to bez vědomí této osoby, a aniž by tato osoba měla příležitost odmítnout takové sdílení nebo šíření;

12. obsahuje obrázky dětí, i když jste na fotografii i vy.

 

Při výběru obsahu, který se rozhodnete zveřejnit, nahrát nebo odeslat prostřednictvím GayPlanet, používejte zdravý rozum, protože za takový obsah nesete výhradní odpovědnost.

 

Používáme kombinace automatizovaných systémů a týmu moderátorů k monitorování a kontrole obsahu, který by mohl naznačovat porušování našich Podmínek. Pokud opakovaně porušujete naše pravidla, může vám být zabráněno v používání GayPlanet a můžeme vám omezit přístup, deaktivovat váš účet nebo vám zablokovat další používání. Můžeme odstranit jakýkoli obsah, který odešlete, pokud se domníváme, že porušuje Podmínky nebo to od nás vyžaduje platný zákon.

 

Můžu na GayPlanet narazit na obsah pro dospělé?

Ano, část obsahu na serveru Gayplanet může obsahovat materiál pro dospělé. Tento obsah je označen upozorněním: nevhodné pro osoby mladší 18 let. A vy souhlasíte s tím, že vezmete v úvahu při rozhodování, jestli si tento skrytý obsah zobrazíte.

 

Existují nějaká pravidla týkající se osobních údajů, jako je třeba moje e-mailová adresa?

Na GayPlanet nesmíte sdílet bankovní údaje, adresy bydliště, e-mailové adresy, adresy URL, loga firem. Pokud se rozhodnete prozradit jakékoli osobní údaje o sobě ostatním uživatelům, ať už prostřednictvím e-mailu nebo jinak, je to na vaše vlastní riziko. Telefonní číslo, email a další kontaktní údaje lze sdílet jen na svém osobním profilu. Doporučujeme vám, abyste byli při sdělování podrobností o sobě třetím stranám opatrní, a to se stejnou opatrností jako za jakýchkoli jiných okolností. Při tom jste povinni dodržovat naše pravidla chování.

 

A co osobní údaje jiných lidí, mohu je použít?

Informace jiných uživatelů nesmíte používat ke komerčním účelům, k spamování, obtěžování nebo k nezákonným výhrůžkám. GayPlanet si vyhrazuje právo ukončit váš účet nebo zabránit přístupu k jeho funkcím, pokud zneužijete informace jiných uživatelů.

 

Kdo může vidět obsah, který vkládám na GayPlanet?

Když nahrajete obsah na GayPlanet, může k němu přistupovat široká veřejnost. Pokud si nepřejete, aby takový obsah viděli ostatní, můžete se rozhodnout používat privátní příspěvky a vybrat osobu, které chcete udělit přístup. Pokud si stále nepřejete, aby takový obsah viděli ostatní, neměli byste jej nahrávat. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení a bez vašeho upozornění, odstranit nebo upravit, omezit nebo zablokovat přístup k jakémukoli obsahu, který nahrajete nebo odešlete na GayPlanet. Nemáme žádnou povinnost zobrazovat jakýkoli obsah, který odešlete, ani kontrolovat přesnost nebo jeho pravdivost.

 

Jak je to se sdílením mé polohy?

GayPlanet nabízí možnost seznámení, bez ohledu na to, kde jste. To lze provést pomocí mobilního telefonu, stolního počítače nebo stažením aplikace, která vám umožní sdílet vaši polohu s ostatními uživateli. Když používáte mobilní telefon nebo stolní počítač, shromažďujeme informace o přístupových bodech WiFi a další informace o poloze, o vaší zeměpisné délce a šířce. Tyto informace nám pomáhají identifikovat vaši fyzickou polohu, takže ji lze zobrazit a sdílet s ostatními členy, kteří se rozhodnou prohlížet uživatele v okolí. Pokud jste povolili služby určování polohy, ale chcete je vypnout, můžete tak učinit na webu GayPlanet - na stránce: „Uživatelky v okolí“ nebo „Nastavení zabezpečení - Soukromí“.

 

Jak moderujeme a ověřujeme fotografie

Používáme kombinace automatizovaných systémů a týmu moderátorů k monitorování a kontrole obsahu, který by mohl naznačovat porušování našich Podmínek použití a také Pravidel chování. Pokud tato pravidla nebudete respektovat, moderátor nebo systém může přístup k vašemu účtu na GayPlanet omezit, trvale odstranit, nebo nechat vynutit ověření identity. Pro ověření identity (na stránce s ověřením) je potřeba odeslat fotografii s požadovaným gestem a také fotografii, na které držíte papír s vaši emailovou adresou, pod kterou jste se registrovali. Můžeme vás také dodatečně požádat o předložení identifikačních dokumentů, fotografií a jakýchkoli dalších důkazů k prokázání vaší totožnosti. Pokud s ověřením identity nesouhlasíte, bude váš učet automaticky odstraněn během krátké doby. Pokud si přejete účet odstranit ihned, napište požadavek na admin@gayplanet.cz . Berte také na vědomí, že pokud si zakoupíte VIP členství a nebudete chtít svůj profil ověřit, máte právo na odstoupení od smlouvy, které je platné 14 dní po zakoupení VIP členství. Poté již nebude vrácení platby za zakoupené VIP členství akceptováno.


Mohu inzerovat v sekci Zboží a existují zde nějaká pravidla?

Ano, na GayPlanet lze inzerovat zboží. Na GayPlanet je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty, URL odkazy, a také kontaktní údaje. Vložený inzerát bude zveřejněn do doby, dokud jej uživatel nebo správce nesmaže. Správce pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.


Mohu na GayPlanet vydělávat reálné peníze?

Ano, GayPlanet umožňuje sdílet zpoplatněný prémiový obsah, za který lze získat reálné peníze. Sdílení prémiového obsahu se řídí Podmínkami použití pro tvůrce prémiového obsahu.

 

Co je to ten prémiový obsah?

Uživatel, který se stal tvůrcem, může sdílet prémiový obsah (svoje fotky i videa). Tvůrce si nastavuje cenu za jedno odkrytí, a také za měsíční předplatné veškerého svého prémiového obsahu. Tento obsah se odkryje pouze po zaplacení požadované částky odběratelem. Odebírání prémiového obsahu se řídí Podmínkami použití pro odběratele prémiového obsahu.

 

Ještě něco potřebuji vědět?

Když používáte GayPlanet, souhlasíte s Podmínkami a my vám na oplátku udělujeme omezenou, osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání a nahrávání Obsahu a k používání GayPlanet výhradně pro vaše osobní použití. Kromě této licence nemáte žádná další práva na používání stránky, aplikace, jejího obsahu nebo funkcí a nesmíte upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, pozměňovat, vylepšovat nebo jakýmkoli způsobem zneužít jakoukoli stránku nebo obsah. Pokud porušíte kteroukoli z Podmínek, výše uvedená licence bude automaticky ukončena a vy musíte okamžitě odstranit veškerý stažený obsah.

Když používáte GayPlanet udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Emaily zasílané uživateli mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Z marketingu můžete kdykoli odstoupit prostřednictvím Nastavení nebo pomocí mechanismů odhlášení u odkazu uvedeného v každé zprávě.

 

2. Vlastnictví obsahu

Jsem po nahrání obsahu na GayPlanet stále jeho vlastníkem?

Ano (za předpokladu, že jste v první řadě právoplatným vlastníkem – přečtěte si prosím naše další pravidla týkající se zveřejňování obsahu, který vám nepatří).

Upozorňujeme však, že zveřejněním, nahráním nebo odesláním obsahu na GayPlanet prohlašujete a zaručujete nám, že:

1. jste buď výhradním autorem nebo vlastníkem tohoto Obsahu a ve všech případech souhlasíte s tím, že se vzdáváte jakýchkoli morálních práv souvisejících s tímto Obsahem (jakýchkoli práv být identifikován jako autor);

2. byla vám udělena licence, která vám umožňuje používat, zveřejňovat nebo nahrávat Obsah; nebo

3. získali jste příslušný souhlas nebo oprávnění k použití, zveřejňování nebo nahrávání takového obsahu.

Vezměte prosím na vědomí, že zveřejněním, nahráním nebo odesláním obsahu na GayPlanet prohlašujete a zaručujete nám, že na to máte právo, a automaticky nám udělujete nevýhradní, bezplatnou, trvalou a celosvětovou licenci k použití tohoto obsahu.

 

Komu pak patří zbytek obsahu na GayPlanet?

Veškerý text, grafika, uživatelská rozhraní, ochranné známky, loga, zvuky a umělecká díla na GayPlanet jsou vlastněny, kontrolovány nebo licencovány námi a jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví.

 

Mohu použít jakýkoli obsah, který mi nepatří?

Kromě obsahu, který jste odeslali na GayPlanet, nemáte žádná práva ve vztahu k obsahu na GayPlanet a souhlasíte s tím, že žádný obsah nebudete používat žádným způsobem, který by mohl porušovat naše práva nebo práva jakékoli třetí strany. To znamená, že souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, přizpůsobovat, distribuovat, publikovat nebo prodávat celou nebo jakoukoli část webu GayPlanet nebo obsah na něm obsažený (jiný než vámi zaslaný obsah) nikomu jinému.

 

3. Placené služby

Co si mohu na GayPlanet zakoupit a jaké jsou podmínky?

GayPlanet vám nabízí možnost zaplatit za určité služby. Prémiové/VIP služby GayPlanet zahrnují různé příležitosti k nalezení a seznámení se s dalšími lidmi. Všechny tyto prémiové/VIP služby lze zakoupit po registraci a můžete si je předplatit na různě dlouhou dobu.

Použití těchto služeb je dobrovolné a záleží pouze na uživateli, zda služby využije či nikoli. Popis, cenové podmínky a návod k placeným službám jsou uvedeny na příslušných stránkách GayPlanet. Tyto informace jsou uživateli dostupné před aktivací placené služby. Uživatel je před aktivací této služby vždy upozorněn na to, že daná služba je zpoplatněna. Na místě zpoplatnění služby je uveden ceník a dostupné platební metody, ceny jsou konečné.

Platba přes webové stránky je možná prostřednictvím platební brány PAYS, která umožňuje platbu bankovním převodem, SMS nebo platební kartou. V aplikaci je platba dostupná pomocí platebních modulů společností Apple (Appstore) a Google (Obchod Play).

Úhradou služby vzniká právní vztah mezi uživatelem a správcem. Po zaplacení všech poplatků spojených s úhradou služby, se správce zavazuje, zprovoznit služby bez zbytečného odkladu.

Správce nenese žádnou odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s úhradou vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a jeho mobilním operátorem nebo bankou, která uživateli platební kartu vydala, případně která vede pro uživatele bankovní účet, jejichž prostřednictvím úhradu provedl.

Zakoupením placené služby nevzniká uživateli nárok na jakékoliv další služby mimo rámec zakoupené služby.

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit ceny placených služeb. Změna ceny se však nedotkne již zakoupených služeb uživatelem. Správce vystaví na žádost uživatele daňový doklad. Daňový doklad je zasílán emailem.

V případě zjištění podvodných finančních transakcí při dobíjení kreditu bude uživateli profil ihned zrušen bez možnosti náhrady.

Je zde také možnost kontaktovat správce nebo zadat žádost o reklamaci/vrácení peněz, a to prostřednictvím emailové adresy: admin@gayplanet.cz

Jaký je rozdíl mezi peněžním kreditem a bodovým kreditem a jaké jsou podmínky?

Peněžní kredit představuje reálné peníze, které si uživatel nabil například prostřednictvím platební karty, nebo si převedl z výdělku za svůj prémiový obsah.

Bodový kredit představuje pouze nereálné peníze (kredity), které uživatel získal v bodovém systému, například za sdílení příspěvků, blogů. Bodový kredit nelze převést na bankovní účet a je zakázáno bodový kredit uměle navyšovat. Například vytvářením příspěvků a blogů, které nemají žádnou uživatelskou hodnotu a je u nich patrné, že byly vytvořeny jen pro účel navýšení bodového kreditu.

V případě zjištění podvodných finančních transakcí při dobíjení peněžního kreditu, nebo umělého navyšovaní bodového kreditu, bude uživateli profil ihned zrušen bez možnosti náhrady.

Jak mohu odstoupit od smlouvy v případě výpadku služeb?

Uživatel má nárok na navrácení celé hodnoty zakoupené služby (VIP členství, Zviditelnění, Výkřiky a další.) za dané období v případě výpadku služeb Serveru po dobu delší než 10 % z doby platnosti dané služby nebo v případě nefunkčnosti služby. Tato možnost se netýká výpadku internetové konektivity mezi uživatelem a serverem.

Chcete-li požádat o vrácení poplatku, obraťte se na naši emailovou adresu: admin@gayplanet.cz . Náš Zákaznický servis Vám odpoví co nejdříve.

Jak mohu odstoupit od smlouvy v případě zakoupeného VIP členství?

Právo na odstoupení od smlouvy je platné 14 dní po zakoupení VIP členství. Akceptujeme jen dvě odstoupení během krátké doby, třetí odstoupení nebude akceptováno.

Uživateli nebudou navráceny prostředky za VIP členství, pokud uživatel smazal svůj profil.

Uživateli nebudou navrácený prostředky za VIP členství, pokud uživatel porušil naše Podmínky použití, nebo naše Pravidla chování a došlo tak k zablokování nebo smazaní učtu správcem.

Chcete-li požádat o vrácení poplatku, obraťte se na naši emailovou adresu: admin@gayplanet.cz . Náš Zákaznický servis Vám odpoví co nejdříve.

Jak mohu odstoupit od smlouvy v případě dobití peněžního kreditu do peněženky?

Právo na odstoupení od smlouvy je platné 14 dní po nabití peněženky. Lze vrátit pouze peněžní kredit, který nebyl využit za Prémiové/VIP služby.

Akceptujeme jen dvě odstoupení během krátké doby, třetí odstoupení nebude akceptováno.

Uživateli nebudou navráceny prostředky, které nabil do peněženky, pokud uživatel smazal svůj profil.

Uživateli nebudou navrácený prostředky, které nabil do peněženky, pokud uživatel porušil naše Podmínky použití, nebo naše Pravidla chování a došlo tak k zablokování nebo smazaní učtu správcem.

Chcete-li požádat o vrácení poplatku, obraťte se na naši emailovou adresu: admin@gayplanet.cz . Náš Zákaznický servis Vám odpoví co nejdříve.

Mám zakoupené VIP členství a můj profil vyžaduje ověření. Já se ale ověřit nechci. Bude mi částka za VIP členství vrácena zpět na účet?

Pokud si zakoupíte VIP členství a nebudete chtít svůj profil ověřit, máte právo na odstoupení od smlouvy, které je platné 14 dní po zakoupení VIP členství. Poté již nebude vrácení platby za zakoupené VIP členství akceptováno. Na toto také upozorňujeme v těchto Podmínkách použití v části Jak moderujeme a ověřujeme fotografie.

Chcete-li požádat o vrácení poplatku, obraťte se na naši emailovou adresu: admin@gayplanet.cz . Náš Zákaznický servis Vám odpoví co nejdříve.

Mám zakoupený peněžení kredit a můj profil vyžaduje ověření. Já se ale ověřit nechci. Bude mi částka za zakoupený peněžení kredit vrácena zpět na účet?

Ano, částka Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Chcete-li požádat o vrácení poplatku, obraťte se na naši emailovou adresu: admin@gayplanet.cz . Náš Zákaznický servis Vám odpoví co nejdříve.

Chci smazat svůj profil a v peněžence mám peněžní kredit. Převedete mi tyto peněžní kredity zpátky na můj bankovní účet?

Uživatel může požádat o navrácení nevyčerpaného zůstatku z peněženky, který si uživatel sám dobil. Prostředky jsou navráceny bankovním převodem. Pokud to není možné, rozhoduje správce o způsobu navrácení po dohodě s uživatelem. Za navrácení je odečten manipulační poplatek 30 Kč. Uživateli nebudou navráceny prostředky za již nakoupené a nevyužité služby, a to jak při zrušení profilu uživatelem, tak zrušení profilu správcem.

4. Přístup k aplikaci a webu

Zaručujete, že GayPlanet bude vždy v provozu?

Bohužel to nemůžeme úplně zaručit, protože jednou za čas dochází k údržbě aplikace, webu a také může být dostupnost ovlivněna chybou nebo okolnostmi, které jsou mimo naši kontrolu. Na kvalitu, přesnost, funkčnost, dostupnost nebo výkon GayPlanet se neposkytuje žádná záruka a vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit, upravit nebo změnit službu poskytovanou bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám.

 

Nejsem registrován a zdá se, že nemám přístup k některému obsahu nebo funkcím aplikace nebo webu. Proč tomu tak je?

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k té části GayPlanet, která je veřejně dostupná.

 

5. Ukončení používání z vaší strany

Co mám dělat, když chci „zrušit/deaktivovat“ účet na GayPlanet?

Pokud jste se zaregistrovali na GayPlanet, můžete svou registraci kdykoli ukončit tak, že po přihlášení přejdete do „Nastavení“ – „účet“ a vyberete „smazat účet“. Pokud účet smažete, dojde ke kompletnímu smazání všech vašich dat a tuto akci nelze vrátit zpět. Pokud svůj účet v nastavení pouze deaktivujete, vaše data zůstanou uložena pro případ, že byste se později rozhodli svůj účet obnovit. Mnoho uživatelů deaktivuje své účty z různých důvodů, a proto od nás očekávají, že jejich informace ponecháme, dokud se zase nevrátí. Budete tedy moci obnovit svůj účet v celém rozsahu.

 

6. Zneužití/Stížnosti

Někdo nedodržuje Podmínky, komu to mám říct?

Jakékoli zneužití nebo stížnost na obsah na GayPlanet můžete nahlásit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře. Uživatele můžete také nahlásit přímo na jeho profilu, kliknutím na odkaz „Nahlásit uživatele“ s poskytnutím jakýchkoli dalších informací, které považujete za vhodné. Příspěvek můžete také nahlásit, a to pomocí tlačítka „nahlásit příspěvek“, které je viditelné u každého příspěvku.

Vždy se budeme snažit pomoci vyřešit jakýkoli problém, který nám nahlásíte.

 

7. Zásady ochrany osobních údajů

Máte zavedeny pokyny, co můžete dělat s mými osobními údaji?

Informace zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek použití. Před použitím GayPlanet si přečtěte podmínky našich zásad ochrany osobních údajůPoužíváním GayPlanet souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou pravdivé, správné a přesné.

 

8. Odkazy

Mají odkazy v aplikaci nebo na webu něco společného s GayPlanet?

GayPlanet může obsahovat odkazy na jiné stránky, zdroje a nákupní příležitosti poskytované třetími stranami. Tyto odkazy jsou vám poskytovány pouze pro vaši informaci. Pokud vstoupíte na tyto odkazy, můžete být přesměrováni na stránky třetích stran. Tyto stránky třetích stran mají své vlastní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od těch našich. Zobrazení odkazů na stránky třetích stran nepředstavuje z naší strany podporu jakýchkoli poskytnutých informací o obsahu, stránek nebo zdrojů třetích stran.

Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem žádných stránek nebo zdrojů třetích stran a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost, včetně dodržování jakýchkoli příslušných zákonů nebo předpisů ze strany stránek třetí strany.

 

9. Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

Zapomněl jsem tady na pravidla chování a teď mi někdo vyhrožuje žalobou. Vyřeší to vaši právníci?

Ne. Pokud jednáte způsobem, který rozčiluje ostatní uživatele, musíte nést odpovědnost za své chování. Výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti za vaše chování nebo chování jakéhokoli jiného uživatele GayPlanet a výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti za obsah nahraný vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem.

 

Můj přítel je právník a říká, že nelze vyloučit odpovědnost za všechno...

Nic v podmínkách neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:

1. smrt nebo zranění způsobené naší prokázanou nedbalostí;

2. podvod nebo podvodné uvedení v omyl; nebo

3. jakoukoli odpovědnost, kterou nelze omezit nebo vyloučit ze zákona.

 

GayPlanet v plném rozsahu povoleném zákonem výslovně vylučuje:

1. všechny podmínky, prohlášení, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva; a

2. jakoukoli odpovědnost, která vám vznikne v důsledku používání GayPlanet, jejích služeb nebo těchto podmínek, včetně jakýchkoli nároků, poplatků, požadavků, škod, závazků, ztrát nebo výdajů jakékoli povahy a jakkoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, represivní nebo následné škody (jakkoli vzniklé včetně nedbalosti), ztráta dat, ztráta způsobená počítačovým nebo elektronickým virem, ztráta příjmu nebo zisku, ztráta nebo poškození majetku, porušení smlouvy nebo nároky třetích stran nebo jiné ztráty jakéhokoli druhu nebo charakteru, a to i v případě, že společnost GayPlanet byla upozorněna na možnost takových škod nebo ztrát, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s používáním GayPlanet.

 

A co spolehlivost GayPlanet a informace na něm obsažené?

GayPlanet podniklo přiměřené kroky k zajištění dostupnosti, správnosti a úplnosti informací obsažených na GayPlanet.

 

10. Odškodnění

Zapomněl jsem tady na pravidla chování a teď GayPlanet někdo vyhrožuje žalobou. Co teď?

Pokud budeme žalováni v důsledku vašeho používání GayPlanet, pak máme právo obhajovat nebo řešit příslušný nárok, jak uznáme za vhodné. Pokud vás požádáme, budete plně a přiměřeně spolupracovat při obraně jakéhokoli relevantního nároku.

Souhlasíte s tím, že nás a naše zaměstnance, zástupce a poskytovatele licencí ochráníte a odškodníte za jakékoli nároky třetích stran.

 

11. Různé

A co všechny ty standardní doložky, které vidíte na konci většiny smluv? Jsou nejlepší!

Podmínky a jakýkoli spor nebo nárok se řídí v souladu s českým právem. Vyhrazujeme si právo podmínky kdykoli upravit, doplnit nebo změnit (dále jen „změna“). Pokud tak učiníme, změny budou zveřejněny na této stránce a datum účinnosti aktualizací uvedeme ve spodní části Podmínek. Za určitých okolností vám můžeme zaslat e-mail s upozorněním na jakoukoli změnu. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste zaznamenali případné změny.

Pokud nepřijmete jakoukoli změnu podmínek, měli byste GayPlanet okamžitě přestat používat. Vaše další používání GayPlanet po jakékoli změně představuje váš souhlas se změnou a budete právně vázáni novými aktualizovanými podmínkami.

Pokud bude z jakéhokoli důvodu některá z Podmínek prohlášena za nezákonnou, neplatnou nebo jinak nevymahatelnou soudem, pak v rozsahu, v jakém je tato podmínka nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude oddělena, vymazána z Podmínek a zbytek Podmínek přetrvá, zůstane v plné platnosti a bude nadále závazná a vymahatelná.

Podmínky stanovují celou dohodu a porozumění mezi námi a vámi ve vztahu k vašemu používání GayPlanet a nahrazují všechny předchozí dohody, prohlášení a ujednání mezi námi (ať už ústní nebo písemná). Nic v tomto článku neomezuje ani nevylučuje jakoukoli odpovědnost za podvodné uvedení v omyl.

 

Datum účinnosti

Podmínky byly naposledy aktualizovány: 15. 6. 2022