Informace a návody

Výkřiky info

Co jsou Výkřiky?

Výkřiky je textový proužek v záhlaví hlavní zdi, kam můžeš psát texty související se seznamováním.

Do Výkřiku můžeš například napsat vzkaz, pozdrav, seznamovací inzerát, nebo osobní sdělení.

V textovém proužku se tvůj text bude zobrazovat dokud jej někdo jiný nepřepíše.


Pravidla psaní Výkřiků

Maximální délka textu napsaného do Výkřiku je 100 znaků.

Text vzkazu nesmí obsahovat jakékoliv komerční sdělení, odkazy na www stránky, nebo texty nesouvisející přímo se seznamováním a osobní komunikací.

Text vzkazu nesmí být v rozporu se zákony, nesmí obsahovat vulgární výrazy, telefonní čísla, e-mailové kontakty, messengerové kontakty, sexuálně orientované podněty, dále jakékoliv zmínky o práci v erotice, masážních salonech, placeném sexu apod. a také texty, které jsou v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele.

Text Výkřiku nesmí obsahovat kritiku, hodnocení, nebo osobní útoky vůči jinému uživateli/ům.

Text Výkřiku se začne zobrazovat ihned po aktivaci.

Text Výkřiku se zobrazuje všem uživatelům, včetně zablokovaných.

V textovém proužku se vždy zobrazuje 5 nejnověji napsaných Výkřiků – ty se střídají v intervalu deseti vteřin.

Text se zobrazuje, dokud není přepsán novějším a nebo neuplyne doba jeho aktivace.

Cena za aktivaci Výkřiku je uvedena v aktivačním okně této služby. Částka se strhne z tvého Bodového kreditu, popř. Peněžního kreditu (pokud nemáš v Bodovém kreditu dostatek prostředků).

Je zakázáno psát texty Výkřiků velkými písmeny, pokud to nevyžadují pravidla českého pravopisu.

Jakýkoliv Výkřik může být smazán administrátorem, i bez udání důvodu.