Informace a návody

Podmínky programu doporučení

Podmínky programu doporučení


VAROVÁNÍ!

Přečtěte si níže uvedené varování týkající se programu doporučení GayPlanet:

- Pro nás nebo pro účastníka programu doporučení GayPlanet, je nezákonné kohokoli přesvědčovat k platbě a slibovat výhody plynoucí z programu doporučení.

- Nenechte se zmást tvrzením, že vysokých výdělků lze snadno dosáhnout účastí v partnerském programu doporučení.

- Přestože od doporučujících uživatelů nepožadujeme žádnou platbu za účelem účasti v Programu doporučení, jsme ze zákona povinni vás informovat.

1.     Úvod: Tyto podmínky programu doporučení jsou dalšími podmínkami, které platí, pokud používáte program doporučení GayPlanet. Tyto podmínky programu doporučení tvoří součást vaší smlouvy s námi.

2.     Výklad: V těchto Podmínkách programu doporučení mají definované pojmy stejný význam jako v Podmínkách použití pro všechny uživatele. Kromě toho:

a)    „Doporučující uživatel “je v těchto podmínkách programu doporučení také označován jako „ vy “ nebo „ váš “;

b)    „Doporučený uživatel“ znamená osobu, která se připojí k GayPlanet prostřednictvím jedinečného odkazu doporučujícího uživatele.

3.     Co je program doporučení GayPlanet? 

GayPlanet nabízí program doporučení, pomocí kterého mohou stávající uživatelé představit lidem GayPlanet. Uživatele, kteří se zaregistrují prostřednictvím jedinečného odkazu od doporučujícího uživatele, se objeví u doporučujícího uživatele na stránce Programu doporučení. Jakmile si některý z těchto uživatelů zakoupí VIP balíček, doporučujícímu uživateli se připíše do výdělku 50 % z částky VIP balíčku.

4.     Pravidla programu doporučení GayPlanet:

a)    Programu doporučení se mohou zúčastnit pouze uživatelé GayPlanet s aktivním uživatelským účtem. Pokud byl účet uživatele z jakéhokoli důvodu pozastaven nebo ukončen nebo smazán uživatelem, nebude tento uživatel způsobilý k účasti v programu doporučení.

b)    Abyste mohli přijímat platby za doporučení v rámci programu doporučení, budete muset na stránce Moje prémium projít procesem ověření.

c)    Každý Uživatel má jedinečný odkaz na doporučení, který může Uživatel sdílet s ostatními. Při sdílení vašeho jedinečného odkazu na doporučení se nesmíte vydávat za GayPlanet nebo vytvářet dojem, že váš odkaz na doporučení sdílíme nebo propagujeme my. Ke sdílení nebo propagaci svého jedinečného odkazu doporučení nesmíte používat Google Ads ani žádnou podobnou reklamní platformu nebo reklamní službu vyhledávače. Na naši žádost musíte sdělit způsoby, kterými sdílíte svůj jedinečný odkaz na doporučení.

d)    Doporučený uživatel musí kliknout na váš jedinečný doporučující odkaz a poté se zaregistrovat na GayPlanet pomocí stejného prohlížeče, který použil ke kliknutí na váš jedinečný doporučující odkaz. Pokud se někdo zaregistruje jinak než pomocí vašeho jedinečného odkazu za doporučení, nepropojíme tento účet s vaším doporučením a nebudou vám vypláceny žádné platby za nákup VIP balíčků.

e)    Souhlasíte s tím, že při propagaci GayPlanet jakýmkoli způsobem jako Doporučující uživatel:

I.     nebudete vytvářet falešný dojem o GayPlanet, službách, programech a obsahu zpřístupněném prostřednictvím GayPlanet, jeho uživatelů nebo podmínek služby; a

II.    neučiníte žádná prohlášení, která potenciálnímu uživateli naznačují, že potenciální uživatel vydělá určitou částku peněz (nebo jakékoli peníze) používáním GayPlanet.

5.     Platby za doporučení:

a)     Jak se vypočítávají platby za doporučení? 

Jakmile se doporučený uživatel stane registrovaným uživatelem a nakoupí některý z VIP balíčku, v souladu s pravidly programu doporučení popsanými výše, bude doporučujícímu uživateli vyplacena provize 50 % z ceny zakoupeného balíčku.

DPH: Pokud jste doporučujícím uživatelem, měli byste vědět, že všechny platby za doporučení, které vám máme zaplatit, budou zahrnovat jakoukoli DPH (jak je definováno v Podmínkách použití pro tvůrce), která je nebo bude účtována za jakékoli vámi provedené výdělky, s výjimkou jak je uvedeno v části Podpora dodržování daňových předpisů a DPH v Podmínkách použití pro tvůrce.

b)    Upozornění: V souladu s nařízením zákona o spravedlivém obchodování si přečtěte níže uvedené varování týkající se programu doporučení GayPlanet:

I.     Pro nás nebo pro účastníka Referenčního programu GayPlanet (včetně Doporučujících uživatelů a Doporučených uživatelů) je nezákonné kohokoli přesvědčovat k platbě a slibovat výhody plynoucí z programu doporučení.

II.    Nenechte se zmást tvrzením, že vysokých výdělků lze snadno dosáhnout účastí v programu doporučení.

6.     Naše práva týkající se programu doporučení.

a)    Můžeme kdykoli změnit jakýkoli aspekt programu doporučení (včetně způsobu výpočtu plateb za doporučení) nebo program doporučení kdykoli ukončit, ale žádná změna nepřipraví žádného doporučujícího uživatele o platby za doporučení, které již získal na základě plateb uživatelů provedených doporučeným uživatelem dříve, než změny vstoupily v platnost.

7.     Okolnosti, za kterých můžeme zadržet platby za doporučení:

a)    Můžeme zadržet všechny nebo jakoukoli část plateb za doporučení, které vám náleží, ale dosud nebyly vyplaceny:

I.     pokud se domníváme, že jste vážně nebo opakovaně porušili nebo mohli vážně nebo opakovaně porušit jakoukoli část podmínek služby;

II.    pokud se pokusíte nebo vyhrožujete porušením jakékoli části podmínek služby způsobem, který má nebo by mohl mít vážné důsledky pro nás nebo jiného uživatele (včetně skutečné nebo možné ztráty způsobené nám nebo jinému uživateli); nebo

III.   pokud máme podezření, že všechny nebo jakákoli část plateb za doporučení, které vám náleží, jsou výsledkem nezákonné nebo podvodné činnosti, ať už z vaší strany, ze strany uživatele, který provedl platbu doporučenému uživateli, nebo ze strany doporučeného uživatele.

8.      Po dobu nezbytnou k prošetření skutečného, ​​hrozícího nebo domnělého porušení z vaší strany nebo podezření na nezákonnou nebo podvodnou činnost (podle toho, co je relevantní). Pokud po našem šetření dojdeme k závěru, že (i) jste vážně nebo opakovaně porušili jakoukoli část podmínek služby; (ii) jste se pokusili nebo vyhrožovali porušením jakékoli části podmínek služby způsobem, který má nebo by mohl mít vážné důsledky pro nás nebo jiného uživatele (včetně skutečné nebo možné ztráty způsobené nám nebo jinému uživateli), a/nebo ( iii) všechny nebo jakákoli část plateb za doporučení, které vám náleží, jsou výsledkem nezákonné nebo podvodné činnosti,

b)    Můžeme také zadržet všechny nebo jakoukoli část plateb za doporučení, které vám náleží, ale dosud nebyly vyplaceny, pokud obdržíme oznámení, že jste zajistili, zatížili, zastavili, postoupili nebo jinak povolili zástavní právo k platbám za doporučení. Nepřijímáme žádnou povinnost platit platby za doporučení držitelům zástavních práv třetích stran a můžeme zadržet výplatu výdělků dokud nebude zástavní právo odstraněno.

c)    Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost, pokud zadržíme nebo propadneme jakoukoli platbu, která vám náleží v rámci programu doporučení, pokud na to máme právo podle těchto podmínek programu doporučení.

d)    Pokud zadržíme všechny nebo jakoukoli část plateb za doporučení, které vám náleží, a zjistíme, že část plateb za doporučení, které jsme zadrželi, nesouvisí s vaším porušením Podmínek služby nebo s podezřením na nezákonnou nebo podvodnou činnost, bude vám vyplacena část plateb za doporučení, která nesouvisí s vaším porušením podmínek služby nebo s podezřením na nezákonnou nebo podvodnou činnost. Souhlasíte však s tím, že pokud usoudíme, že vaše porušení podmínek služby nám způsobilo nebo může způsobit ztrátu, můžeme zadržet všechny platby za doporučení, které vám náleží, ale dosud nebyly zaplaceny, a můžeme tyto částky započítat proti jakýmkoli utrpěným ztrátám.

 

Poslední aktualizace: 15.6.2022