Informace a návody

Podmínky pro výplaty tvůrcům

Podmínky pro výplaty tvůrcům

 

1. Výplaty pro tvůrce:

a) Pokud jste odeslali žádost o výplatu, budou po dodání všech požadovaných dokumentů vyplaceny výdělky na váš bankovní účet. Žádost o vyplacení se řídi také podmínkami Jak zažádat o výběr výdělku.

b) Vaše výdělky tvůrce budou k dispozici pro výběr z vašeho účtu GayPlanet, jakmile Váš výdělek dostáhne minimální částky 1000 Kč.

c) Částka, kterou vidíte ve svém „výdělku“ na vašem účtu GayPlanet, jsou vaše výdělky za příslušnou dobu. Všechny platby tvůrců a výdělky tvůrců jsou prováděny pouze v CZK. Vaše banka vám může za přijetí peněz účtovat poplatky za převod měn. Nemáme kontrolu nad směnnými kurzy nebo poplatky uloženými vaší bankou.

d) Pokud odběratel požádá o vrácení peněz v souvislosti s platbou pro tvůrce, která vám byla provedena, můžeme to prošetřit a můžeme se rozhodnout odečíst z vašeho účtu příslušnou částku.

 

2. Okolnosti, za kterých můžeme zadržet výdělky tvůrců:

a) Můžeme zadržet všechny nebo jakoukoli část výdělků tvůrců, které vám náleží, ale dosud nebyly vyplaceny:

I. pokud se domníváme, že jste vážně nebo opakovaně porušili nebo mohli vážně nebo opakovaně porušit jakoukoli část podmínek služby;

II. pokud se pokusíte nebo vyhrožujete porušením jakékoli části podmínek služby způsobem, o kterém si myslíme, že má nebo by mohl mít vážné důsledky pro nás nebo jiného uživatele (včetně skutečné nebo možné ztráty způsobené nám nebo jinému uživateli); nebo

III. pokud máme podezření, že všechny nebo jakákoli část výdělků tvůrců pochází z nezákonné nebo podvodné činnosti, ať už ze strany vás nebo odběratele, který provedl platbu vedoucí k výdělkům tvůrců,

b) Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost, pokud zadržíme nebo necháme propadnout jakékoli vaše výdělky tvůrců, pokud na to máme právo podle podmínek použití pro tvůrce.

c) Pokud vám zadržujeme všechny nebo jakoukoli část výdělků tvůrců, které vám náleží, a zjistíme, že část výdělků tvůrců, které zadržujeme, nesouvisí s vaším porušením smluvních podmínek nebo s podezřením na nezákonnou či podvodnou činnost, můžeme zařídit, aby vám byla vyplacena část výdělků tvůrců, o které rozhodneme, že nesouvisí s vaším porušením podmínek služby nebo s podezřením na nezákonnou nebo podvodnou činnost. Souhlasíte však s tím, že pokud usoudíme, že vaše porušení podmínek služby nám způsobilo nebo může způsobit ztrátu, můžeme zadržet veškeré výdělky tvůrců, které vám náleží, ale dosud nebyly vyplaceny, a můžeme tyto částky započítat proti jakýmkoli utrpěným ztrátám.

d) Pokud po dokončení vyšetřování zjistíme, že výdělky tvůrců propadly, vynaložíme (pokud to není zakázáno zákonem) maximální úsilí, abychom zajistili, že veškeré platby odběratelů, byly odběratelům vráceny.

 

Podmínky byly naposledy aktualizovány: 15. 6. 2022