Informace a návody

Podmínky použití pro odběratele

Podmínky použití pro odběratele prémiového obsahu
 

POUŽÍVÁNÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK JAKO ODBĚRATEL PRÉMIOVÉHO OBSAHU (dále jen odběratel) SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI – POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE

 

1. Úvod: Tyto podmínky použití pro odběratele prémiového obsahu jsou dodatečné podmínky, které platí, pokud používáte GayPlanet jako odběratel. Tyto podmínky použití pro odběratele tvoří součást vaší smlouvy s námi.

2. Následující podmínky se budou také vztahovat na vaše používání GayPlanet jako odběratel a souhlasíte s nimi:

a) Naše podmínky použití pro všechny uživatele;

b) Naše zásady ochrany osobních údajů – které vám říkají, jak používáme vaše osobní údaje a další informace, které o vás shromažďujeme;

c) Naše pravidla chování – které vám říkají, co můžete a co nemůžete na GayPlanet dělat;

d) Standardní smlouva mezi odběratelem a tvůrcem – která není součástí vaší smlouvy s námi, ale která upravuje a stanovuje podmínky platné pro každou transakci odběratele/tvůrce, kterou uzavřete na GayPlanet.

3. Na vaše používání GayPlanet se mohou vztahovat následující dodatečné podmínky:

a) Pokud jste také Tvůrcem prémiového obsahu, budou se na vaše používání GayPlanet jako Tvůrce vztahovat Podmínky použití pro Tvůrce;

b) Pokud se účastníte programu doporučení GayPlanet, budou se na vaše používání programu doporučení GayPlanet vztahovat Podmínky programu doporučení.

4. Vaše závazky vůči nám: Zaručujete (což znamená, že dáváte právně vymahatelný slib), že:

a) je vám alespoň 18 let;

b) pokud zákony země nebo státu/provincie, kde žijete, stanoví, že můžete být právně vázán smlouvou pouze ve věku vyšším než 18 let, pak jste dostatečně starý na to, abyste byli právně vázáni smlouvou podle zákonů země nebo státu/provincie, kde žijete;

c) poskytnete nám takové informace nebo ověřovací záznamy, které požadujeme.

d) zákony země nebo státu/provincie, kde se nacházíte, vám dovolují připojit se k GayPlanet a prohlížet jakýkoli obsah, který je na něm dostupný a dovoluje vám používat jakoukoli jím poskytovanou funkci; a

e) jste schopni a ochotni zaplatit (v případě potřeby) za zobrazení obsahu dostupného na GayPlanet, který si přejete zobrazit, a za použití jakékoli funkce poskytované GayPlanet, kterou chcete používat.

5. Obsah – Platí pro Obsah, který jste zveřejnili, zobrazili, nahráli jako odběratel na webu GayPlanet, následující podmínky:

a) Zaručujete (což znamená, že nám dáváte právně vymahatelný slib), že pro každou položku Obsahu, kterou zveřejníte, zobrazíte, nahrajete nebo publikujete na GayPlanet:

I. obsah je plně v souladu s Podmínkami služby (a zejména s našimi Pravidly chování);

II. buď vlastníte svůj obsah (a všechna práva duševního vlastnictví k němu) nebo máte platnou licenci na svůj obsah; a

III. pokud váš obsah zahrnuje nebo používá jakýkoli materiál třetích stran, zajistili jste si všechna práva, licence, písemné souhlasy a vydání, která jsou nezbytná pro použití takového majetku třetích stran ve vašem obsahu a pro následné použití a využití tohoto obsahu na GayPlanet.

b) Souhlasíte s tím, že vůči nám ponesete odpovědnost a odškodníte nás, pokud některá ze záruk bude nepravdivá. To znamená, že budete odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo poškození, které utrpíme v důsledku nepravdivých záruk.

c) Nejsme zodpovědní a nepodporujeme žádný aspekt jakéhokoli obsahu zveřejněného vámi nebo jakýmkoli jiným uživatelem Gayplanet. Nemáme žádnou povinnost monitorovat jakýkoli obsah a nemáme žádnou přímou kontrolu nad tím, co může váš obsah obsahovat.

6. Materiál pro dospělé: Berete na vědomí, že jste si vědomi toho, že část obsahu na serveru Gayplanet obsahuje materiál pro dospělé, a souhlasíte s tím, že to vezmete v úvahu při rozhodování, kde k obsahu přistupovat a kde jej prohlížet. Nebudeme vůči vám zodpovědní, pokud utrpíte jakoukoli ztrátu nebo škodu v důsledku vašeho přístupu k obsahu obsahujícímu materiál pro dospělé nebo jeho prohlížení způsobem, který vás staví do rozporu s jakoukoli smlouvou, kterou jste uzavřeli s třetí stranou (například vaší pracovní smlouvou). ) nebo v rozporu s jakýmkoli platným zákonem.

7. Předplatné a nákupy odběratelů: Tato část popisuje podmínky, které se vztahují na transakce odběratelů/tvůrců:

a) Všechny transakce odběratelů/tvůrců jsou smlouvou mezi odběrateli a tvůrci na základě podmínek smlouvy mezi odběratelem a tvůrcem. Ačkoli usnadňujeme transakce odběratelů/tvůrců poskytováním platformy GayPlanet a ukládáním obsahu, nejsme stranou standardní smlouvy mezi odběratelem a tvůrcem ani žádné jiné smlouvy, která může existovat mezi odběratelem a tvůrcem, a neneseme odpovědnost za žádného odběratele/tvůrce.

b) Tvůrci jsou výhradně zodpovědní za stanovení platných cen (v rámci parametrů pro stanovování cen na GayPlanet) pro transakce odběratelů/tvůrců a obsahu, ke kterému vám může být udělen přístup. Všechny ceny jsou uvedeny pouze v CZK nebo v EUR. Pokud při registraci vašeho účtu vyberete Českou republiku, měna bude CZK. Pokud vyberete některou z jiných zemí, měna bude EUR.

c) Platby odběratelům a jejich ceny jsou konečné.

d) Abyste mohli vstoupit do Odběratelské/Tvůrčí transakce s konkrétním Tvůrcem, musíte mít nejprve dostatečný peněžní kredit v peněžence a poté kliknout na tlačítko „zaplatit“ nebo „přeplatit“ na zdi nebo v profilu příslušného Tvůrce.

e) Zmocňujete nás k tomu, abychom poskytli údaje o vaší platební kartě poskytovateli plateb společnosti Pays, Google nebo Apple, jakožto platební bráně, kterou jste si pro platbu vybrali, a to za účelem zpracování vaší platby. Všechny platby odběratelů budou účtovány v CZK nebo v EUR. (Pokud při registraci vašeho účtu vyberete Českou republiku, měna bude CZK. Pokud vyberete některou z jiných zemí, měna bude EUR). Váš poskytovatel platební karty vám může účtovat poplatky za převod měny. Nemáme kontrolu nad směnnými kurzy nebo poplatky účtovanými vaším poskytovatelem platební karty nebo bankou a neneseme odpovědnost za placení jakýchkoli poplatků nebo poplatků uložených vaším poskytovatelem platební karty nebo bankou.

f) Poskytovatel plateb nebude strhávat pravidelné platby z vaší platební karty za platby odběratelům. Nejedná se totiž o automatické předplatné.

g) Souhlasíte s tím, že nebudete podávat neoprávněné žádosti o vrácení peněz v souvislosti s jakoukoli transakcí pro odběratele/tvůrce. Pokud usoudíme, že jakýkoli požadavek na vrácení peněz nebo žádost o zpětné zúčtování jste podali ve špatné víře, máme právo pozastavit nebo smazat váš uživatelský účet.

h) Kredity do peněženky: Na GayPlanet si můžete předplatit částku (známou jako „Peněžní kredit v peněžence“), kterou můžete později použít k platbám. Kredity do Peněženky podléhají maximální výši, kterou čas od času stanovíme. Z kreditů Peněženky nebudou narůstat úroky. 

8. Pozastavení vašeho uživatelského účtu: Pokud pozastavíme váš uživatelský účet v souladu s našimi právy vyplývajícími ze smluvních podmínek, pak veškeré platby odběratelů budou pozastaveny během období pozastavení vašeho uživatelského účtu.

 

Poslední aktualizace: 15.6.2022