Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

POJMY

Web
Web, na kterém se nacházíte gayplanet.cz

Aplikace
Mobilní aplikace (Android, iOS), prostřednictvím které lze používat web gayplanet.cz

Uživatel, osobní údaje 
Uživatel je osoba používající web a/nebo aplikace, která dovršila věk 15 let. Osobám pod tuto věkovou hranici je použití webu/aplikace zakázáno. K používání webu/aplikace v celém jeho rozsahu je nezbytné, aby uživatel udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ); po udělení tohoto souhlasu se stává tzv. Subjektem osobních údajů. OÚ je jakákoliv informace, s pomocí níž lze přímo nebo nepřímo uživatele identifikovat, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies apod.

Správce
Provozovatel webu/aplikace - Renáta Hálová, se sídlem provozovny: Slovenská 2942/33, Karviná 733 01, IČ: 73958565, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku, email: admin@gayplanet.cz (dále jen „správce“), kterému jako uživatel udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním Vašich OÚ dle níže uvedených podmínek.

Cookies
Správce používá na webu cookies - malé datové soubory uložené dočasně v prohlížeči nebo zařízení uživatele. Cookies slouží k identifikaci a nastavení uživatele, přizpůsobení zobrazení webu dle zařízení uživatele, zobrazení cílené reklamy a měření její účinnosti, sběru informací o používání webu uživatelem, sledování návštěvnosti webu a k propojení se sociálními sítěmi včetně automatického přihlášení či zajištění funkce tlačítka apod. Uživatel může cookies kdykoli smazat v nastavení prohlížeče uživatele. Po smazání cookies uživatel nebude přihlášen automaticky, bude se muset opět přihlásit.

 

ČLÁNEK I - OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účel a právní základ zpracování OÚ
Správce zpracovává OÚ pro účely používání webu/aplikace uživatelem, nabídky služeb, personalizace nebo za účelem přímého marketingu (tj. nabízení cílené reklamy, produktů a služeb správce či třetích osob, dále jen PM) včetně zasílání informativních, reklamních či obchodních sdělení dle ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Právním základem zpracování OÚ je plnění zákonných povinností správcem, oprávněný nárok správce anebo tento Váš souhlas a skutečnost, že OÚ jsou nezbytné pro naplnění používání webu či odběru PM uživatelem. OÚ/PM jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jen „GDPR“) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování OÚ
Správce zpracovává OÚ v režimu uživatele bez registrace (bez souhlasu uživatele - prohlížení webu) anebo s registrací (se souhlasem - plnohodnotné používání webu/aplikace): 

a/ uživatel bez registrace - IP adresa, cookies, datum a čas návštěvy, stránky na webu navštívené, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém, polohové údaje.

b/ uživatel s registrací - IP adresa, email, přístupové heslo, cookies, dále pak - pokud uživatel vložil: orientaci, věk, rok/event. datum narození, výška, rodinný stav, vzdělání, město, telefonní čísla, fotografie, Facebook id či Google id, datum a čas návštěvy, nastavení účtu uživatele, nastavení newsletterů, PRO členství, sledované produkty (tzv. hlídací pes), hodnocení produktů a služeb uživatelem, stránky na webu navštívené, komunikace uživatele, identifikace zařízení, typ prohlížeče, jeho verze a nastavení, rozlišení obrazovky, operační systém, polohové údaje.

Zpracování, předávání a ochrana OÚ
Správce zpracovává OÚ v souvislosti s používáním webu či aplikace nebo uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s uživatelem, nebo v případě, že správce shromáždil OÚ jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či na základě oprávněného zájmu správce nebo k plnění zákonných povinností. OÚ může správce předávat také zpracovatelům, a to:

Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; analytické a reklamní nástroje Analytics, AdSense, AdWords, Admob; podmínky ochrany soukromí: https://policies.google.com/ technologies/ads,

Facebook Ireland Limited, sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; nástroje Facebook, Facebook Business Manager; podmínky ochrany soukromí: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy,

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO 26168685; nástroj reklamy Sklik,

Pays.cz s.r.o., Štefánikova 1, 60200 Brno, email: info@pays.cz,

Global Payments s.r.o., IČ: 270889 a PayU S.A., sídlem ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko; poskytovatel platební brány,

Zpracování OÚ provádí správce výpočetní technikou, popř. manuálně - pověřenými zaměstnanci, příp. třetí stranou na základě smluvního vztahu, to vše při dodržení požadavků GDPR pro správu a zpracování OÚ. Pověřené osoby mají přístup k OÚ pouze pokud to je nutné pro poskytnutí služby či splnění zákonných požadavků, po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, jsou povinny respektovat právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

Doba zpracování OÚ
Správce zpracovává OÚ v souvislosti s účely používání webu/aplikace nebo PM. Zrušením účtu uživatelem nebo správcem jsou Osobní údaje a všechna data ihned a kompletně odstraněny bez možnosti následné obnovy.

Poskytování OÚ 
Uživatel poskytujete OÚ zcela dobrovolně, nemá povinnost je poskytnout. Pokud však uživatel OÚ správci neposkytnete, správce nebude schopen umožnit plnohodnotné využívání webu/aplikace uživatelem. Je zcela na uvážení uživatele, zda web/aplikaci využívat bude či nikoli. V případě, že uživatel nesouhlasí se zpracováním OÚ, neměl by web/aplikace používat.

Práva při zpracování OÚ 
Uživatel může souhlas kdykoliv odvolat, stejně tak může OÚ opravit/doplnit, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování OÚ, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým OÚ a dalších právech stanovených v GDPR - a to vyplněním a odesláním formuláře uvedeného v patičce webu pod odkazem „Kontaktuj nás“. Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k OÚ uživatele. Odvoláním výše uvedeného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování OÚ, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Podmínky jsou platné od 26.4.2019