Pravidla chování

Pravidla chování


V našem každodenním životě jsou zdvořilost a milý úsměv samozřejmostí. V anonymním světě internetu se bohužel často na slušné chování zapomíná. Aby nedocházelo k nepříjemnostem, sestavili jsme pro Vás přehled nejdůležitějších pravidel chování.


Volba uživatelského jména - Profily, u nichž se v tomto poli objeví protizákonné, vulgární či jinak urážlivé výrazy, budou kompletně odstraněny. Registrace pod více uživatelskými konty je zakázána. 


Fotografie a videa - U profilové a úvodní fotografie je přísně zakázáno zobrazovat obnažené osoby a pornografický obsah. Ostatní fotografie a videa s pornografickým obsahem musí být při nahrávání označeny tlačítkem 18+. Zároveň se vylučuje použití fotografií s rasistickými a urážlivými motivy, fotografie opovrhující jinými lidmi a konečně fotografie obsahující reklamu či loga firem.


Zveřejňování urážlivého obsahu - Zveřejňování textů s násilnickým, rasistickým, extremistickým, diskriminujícím, vulgárním nebo jiným urážlivým obsahem není povoleno. Texty, jež urážejí jiné osoby, či skupiny osob, jejich náboženské cítění. Texty, které tyto osoby pomlouvají, ponižují nebo jim verbálně vyhrožují, rovněž nejsou dovoleny.


Nahlášení obtěžujících členů - Pomocí manuální kontroly členských profilů a automatického filtru dat se GayPlanet snaží své členy chránit před podvody, spamy a obtěžováním. Přesto se může stát, že náš systém okamžitě nerozpozná nežádoucí obsah. Prosíme Vás, podpořte nás v našem snažení a nahlaste uživatele, kteří porušují tato pravidla chování nebo nedodržují naše Všeobecné podmínky.


Sankce - Veškerý obsah, který vytvoříš, se v případě potřeby ověřuje a za porušení pravidel chování nebo Všeobecných podmínek se udělují sankce. Dojde-li k porušení pravidel, je uživatel na toto porušení upozorněn. Například texty a fotografie, které nesplňují pravidla, budou okamžitě zamítnuty nebo vymazány. V případě závažného porušení je na uvážení provozovatele, zda bude účet okamžitě zrušen.