Pravidla

Je zakázáno!


Vkládat erotický obsah do profilové nebo úvodní fotky. Ostatní erotický obsah musí být označen jako Erotický obsah 18+ a rozmazán, jinak bude odstraněn.


Zobrazovat jakékoliv násilí - fotografií s rasistickými a urážlivými motivy, fotografie opovrhující jinými lidmi, fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a konečně fotografie obsahující reklamu či loga firem.


Zveřejňování textů s násilnickým, rasistickým, extremistickým, diskriminujícím, vulgárním nebo jiným urážlivým obsahem. Texty, jež urážejí jiné osoby, či skupiny osob, jejich náboženské cítění, které tyto osoby pomlouvají, ponižují nebo jim verbálně vyhrožují.


Za porušení pravidel chování nebo Podmínek použití dojde k okamžitému zrušení účtu!