Kolik jste už měli kluků v posteli.

1 až 3
4 až 10
11 až 1000 :-D
26